Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus number 16.
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine Tvk m 37 05.10.2000 01.11.2000 RT IV, 29.11.2013, 7