Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine EL Läänemere programmi välisprojektis "NSB CoRe - Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni ühendaja", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 05.05.2016 otsus number 73
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

5. mai 2016 nr 73

Osalemine EL Läänemere programmi välisprojektis „NSB CoRe - Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni ühendaja”, sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord” § 6 lg 2 p 1, § 9 lg 1 p 1 ja § 10 lg 2 alusel

1. Osaleda lihtpartnerina EL Läänemere programmi välisprojektis „NSB CoRe - Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni ühendaja” (edaspidi projekt) ajavahemikul mai 2016 kuni mai 2019.

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Transpordiamet, registrikood 75028252, aadress Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 3 505 000 eurot ja Tallinna linna eelarvega summas 170 000 eurot (sh 2016. aastal 22 500 eurot, 2017. aastal 60 000 eurot, 2018. aastal 62 500 eurot, 2019. aastal 25 000 eurot), millest välistoetus moodustab 144 500 eurot ja omafinantseering 25 500 eurot. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega välistoetuse summas 144 500 eurot (sh 2016. aastal 19 125 eurot, 2017. aastal 51 000 eurot, 2018. aastal 53 125 eurot ning 2019. aastal 21 250 eurot).

5. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks linna finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees