Tänavanime leviala täpsustamine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2016 korraldus number 587

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. aprill

2016 nr

587-k

Tänavanime leviala täpsustamine Kesklinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

1. Täpsustada Kesklinnas Veerenni ja Juhkentali asumis paikneva Herne tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 16. maiks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Herne tänava leviala täpsustamise skeem