Tallinna Linnavalitsus 20.04.2016 korraldus number 586.
Tänavanime määramine Pirita linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine