Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teenistuskohtade koosseisu muudatused
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2016 korraldus number 576
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. aprill

2016 nr

576-k

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teenistuskohtade koosseisu muudatused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 11 „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 1. maist 2016 järgmised muudatused:

1.1 nimetada sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialisti töökoht koormusega 0,5 (põhipalga vahemik 900-2100) ümber infospetsialisti töökohaks koormusega 0,5 (põhipalga vahemik 700-1400);

1.2 nimetada arendus- ja haldusosakonna vanemspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 700-1400) ümber peaspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 900-2100).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes