Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 571.
Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2016. aasta eelarve Tvk m 29 17.12.2015 01.01.2016 RT IV, 23.12.2015, 47