Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 536.
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine