Lõhmuse põigu katastriüksuste aadresside korrastamine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 531

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill 2016 nr 531-k

Lõhmuse põigu katastriüksuste aadresside korrastamine Pirita linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 korralduse nr 453-k „Tänavanime muutmine ja tänavanimede määramine Pirita linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Lõhmuse põik 14

Katastritunnus - 78402:204:7730

Uus aadress - Tuhkpuu tee 1

1.2 Senine aadress - Lõhmuse põik 12

Katastritunnus - 78402:204:8090

Uus aadress - Tuhkpuu tee 3

1.3 Senine aadress - Lõhmuse põik 33 // Lõhmuse tee 29

Katastritunnus - 78402:204:8220

Uus aadress - Tuhkpuu tee 2

1.4 Senine aadress - Lõhmuse põik 29

Katastritunnus - 78402:204:1650

Uus aadress - Tuhkpuu tee 4

1.5 Senine aadress - Lõhmuse põik 23

Katastritunnus - 78402:204:6780

Uus aadress - Tuhkpuu tee 6

1.6 Senine aadress - Lõhmuse põik 19

Katastritunnus - 78402:204:0029

Uus aadress - Tuhkpuu tee 8

1.7 Senine aadress - Lõhmuse põik 35 // Lõhmuse tee 26

Katastritunnus - 78402:204:7090

Uus aadress - Lõhmuse tee 26

1.8 Senine aadress - Lõhmuse põik 37

Katastritunnus - 78402:204:6000

Uus aadress - Kontpuu tee 3

1.9 Senine aadress - Lõhmuse põik 14a

Katastritunnus - 78402:204:1460

Uus aadress - Kontpuu tee 2

1.10 Senine aadress - Lõhmuse põik 41

Katastritunnus - 78402:204:7690

Uus aadress - Kontpuu tee 4

1.11 Senine aadress - Lõhmuse põik 7

Katastritunnus - 78402:204:0008

Uus aadress - Pukspuu tee 3

1.12 Senine aadress - Lõhmuse põik 9

Katastritunnus - 78402:201:1430

Uus aadress - Pukspuu tee 5

1.13 Senine aadress - Lõhmuse põik 11

Katastritunnus - 78402:204:1700

Uus aadress - Pukspuu tee 5a

1.14 Senine aadress - Lõhmuse põik 15

Katastritunnus - 78402:204:0034

Uus aadress - Pukspuu tee 7

1.15 Senine aadress - Lõhmuse põik 17

Katastritunnus - 78402:204:6190

Uus aadress - Pukspuu tee 9

1.16 Senine aadress - Lõhmuse põik 3

Katastritunnus - 78402:204:6860

Uus aadress - Läätspuu tee 2

1.17 Senine aadress - Lõhmuse põik 1

Katastritunnus - 78402:204:4380

Uus aadress - Läätspuu tee 4

1.18 Senine aadress - Lõhmuse põik 45

Katastritunnus - 78402:204:2840

Uus aadress - Läätspuu tee 6

1.19 Senine aadress - Lõhmuse põik 43

Katastritunnus - 78402:204:6840

Uus aadress - Läätspuu tee 8

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 20. maiks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks V. Suuresaarele, K. Vainule, V. Vainule, U. Puusepale, V. Siilivasele, S. Karule, T. Sõerunurgale, K. Lemberile, H. Florenile, A. Iilasele, R. Bankierile, M. Budrevicienele, M. Põldesele, A. Meierile, L. Laanepile, A. Jõele, K. Klandorfile, M. Klandorfile, K. M. Kartusele, M. Kartusele, OÜ-le Solarcom, notar E. Paberitile, notar T. Sepale ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär