Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine Sotsiaalmaja ja Kesklinna Vaba Aja Keskuse ümberkorraldamine
Tallinna Linnavolikogu 07.04.2016 otsus number 57
Redaktsiooni kehtivus:07.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

7. aprill 2016 nr 57

Kristiine Sotsiaalmaja ja Kesklinna Vaba Aja Keskuse ümberkorraldamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 1.5, 2.8 ja 4.1.6 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Korraldada Kesklinna Vaba Aja Keskuse ja Kristiine Sotsiaalmaja tegevus ümber 1. maiks 2016 ning anda Kesklinna Vaba Aja Keskuse Kesklinna noortekeskuse osakond, mis tegutseb Sõpruse pst 4a, üle Kristiine Sotsiaalmajale.

2. Anda Kristiine Sotsiaalmajale uus nimetus Kristiine Tegevuskeskus.

3. Tallinna Linnavalitsusel:

3.1 moodustada Kristiine Sotsiaalmaja ja Kesklinna Vaba Aja Keskuse ümberkorraldamise komisjon;

3.2 muuta Kesklinna Vaba Aja Keskuse põhimäärust;

3.3 kehtestada Kristiine Tegevuskeskuse põhimäärus.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Kristiine Sotsiaalmajale, Kesklinna Vaba Aja Keskusele, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees