Tallinna Linnavalitsus 30.03.2016 korraldus number 453.
Tänavanime muutmine ja tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine