Tallinna Linnavalitsus 14.03.2016 korraldus number 371.
Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas Tlv k 231 17.02.2016