Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine"

Tallinna Linnavalitsus 14.03.2016 istungi protokoll number 11/18

Redaktsiooni kehtivus 14.03.2016 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

14. märts 2016 nr 11

Päevakorrapunkt 18

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine“

O t s u s t a t i:

esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE