Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2016 korraldus number 249
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. veebruar

2016 nr

249-k

Tallinna Haridusameti teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lõikega 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 3 „Tallinna Haridusameti teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ muudatused järgmiselt:

1.1 alates 1. märtsist 2016:

1.1.1 kustutada ökonoomikateenistuse koosseisust teenistuse direktor-ameti juhataja asetäitja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 1600-3800 eurot);

1.2 alates 1. aprillist 2016:

1.2.1 kustutada ökonoomikateenistuse raamatupidamise osakonna koosseisust üks pearaamatupidaja asetäitja töökoht (põhipalga vahemik 1200-3000 eurot), I sektori koosseisust neli vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot), II sektori koosseisust kümme vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot) ja III sektori koosseisust seitse vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.2.2 moodustada personali- ja dokumendihalduse osakonna koosseisu täiendavalt seitse personaliarvestaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.2.3 nimetada personali- ja dokumendihalduse osakonna neli peaspetsialisti ametikohta (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 9, põhipalga vahemik 900-2100 eurot) ümber juhtivspetsialisti ametikohtadeks (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 9, põhipalga vahemik 900-2100 eurot);

1.3 alates 1. maist 2016:

1.3.1 kustutada ökonoomikateenistuse raamatupidamise osakonna koosseisust üks pearaamatupidaja asetäitja töökoht (põhipalga vahemik 1200-3000 eurot), üks vanemraamatupidaja töökoht (põhipalga vahemik 700-1400 eurot), I sektori koosseisust üks sektori juhataja töökoht (põhipalga vahemik 1100-2400 eurot), kaks juhtivraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 900-2100 eurot) ja kaheksa vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot) ning II sektori koosseisust üks sektori juhataja töökoht (põhipalga vahemik
1100-2400 eurot) ja kaks juhtivraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 900-2100 eurot) ning III sektori koosseisust üks sektori juhataja töökoht (põhipalga vahemik 1100-2400 eurot) ja kaks juhtivraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 900-2100 eurot);

1.3.2 moodustada personali- ja dokumendihalduse osakonna koosseisu täiendavalt neli personaliarvestaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot) ja eelarve osakonna koosseisu täiendavalt kolm vanemspetsialisti töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot).

1.4 alates 1. juunist 2016:

1.4.1 kustutada ökonoomikateenistuse raamatupidamise osakonna koosseisust pearaamatupidaja töökoht (põhipalga vahemik 1200-3000 eurot) ning I sektori koosseisust kolm vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot), II sektori koosseisust kuus vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot) ja III sektori koosseisust viis vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot).

1.4.2 viia ökonoomikateenistuse koosseisust välja eelarve osakond ja kustutada Tallinna Haridusameti koosseisust struktuuriüksus ökonoomikateenistus.

2. Tallinna Haridusametis on kokku:

2.1 teenistuskohti 103 seisuga 1. märts 2016;

2.2 teenistuskohti 88 seisuga 1. aprill 2016;

2.3 teenistuskohti 76 seisuga 1. mai 2016;

2.4 teenistuskohti 61 seisuga 1. juuni 2016.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär