Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2016 korraldus number 247
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. veebruar

2016 nr

247-k

Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 1 „Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ järgmised muudatused:

1.1 linna finantsteenistuses:

1.1.1 kehtestada alates 1. märtsist 2016 linna finantsteenistuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud vastavalt lisale;

1.1.2 moodustada 1. aprillist 2016 raamatupidamiskeskuse koosseisu:

1.1.2.1 finantsarvestuse sektorisse täiendavalt üks juhtivraamatupidaja töökoht (põhipalga vahemik 1200-2300 eurot);

1.1.2.2 palgaarvestuse sektorisse täiendavalt üks juhtivspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1200-2300 eurot) ja üks vanemraamatupidaja töökoht (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.1.2.3 osturaamatupidamise ja varade arvestuse sektorisse täiendavalt üks juhtivspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1200-2300 eurot) ja kuus vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.1.3 moodustada 1. maist 2016 raamatupidamiskeskuse palgaarvestuse sektori koosseisu täiendavalt kolm vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.1.4 moodustada 1. juunist 2016 raamatupidamiskeskuse müügiraamatupidamise sektori koosseisu täiendavalt üheksa vanemraamatupidaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.2 linna infotehnoloogia teenistuses:

1.2.1 nimetada 1. märtsist 2016 linna infotehnoloogia direktori otsealluvuses olev andmeturbe spetsialisti töökoht ümber infoturbe spetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 1600-3000 eurot);

1.2.2 moodustada 1. aprillist 2016 linna infotehnoloogia direktori otsealluvusse kolme teenistuskohaga struktuuriüksus linnaasutuste IT teeninduse büroo ning büroo koosseisu büroo juhataja töökoht (põhipalga vahemik 1100-2400 eurot);

1.2.3 viia 1. aprillist 2016 linna infotehnoloogia direktori otsealluvusest kaks IT teenuste halduri töökohta linnaasutuste IT teeninduse büroo koosseisu ja nimetada need IT hoolduse halduri töökohtadeks (põhipalga vahemik 900-2100 eurot);

1.3 linna personaliteenistuses moodustada 1. septembrist 2016 personali- ja avaliku teenistuse osakonna personalitarkvara juurutamise sektori koosseisu kaks personaliarvestaja töökohta (põhipalga vahemik 700-1400 eurot) ja nimetada ühe peaspetsialisti töökoht ümber personaliarvestaja töökohaks (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.4 linna õigusteenistuses moodustada 1. septembrist 2016 nõuete osakonna koosseisu täiendavalt üks juristi töökoht (põhipalga vahemik 1200-2300 eurot).

2. Tallinna Linnakantseleis on kokku:

2.1 teenistuskohti 295 seisuga 1. märts 2016;

2.2 teenistuskohti 306 seisuga 1. aprill 2016;

2.3 teenistuskohti 309 seisuga 1. mai 2016;

2.4 teenistuskohti 318 seisuga 1. juuni 2016;

2.5 teenistuskohti 321 seisuga 1. september 2016.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa