Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 korraldus number 231.
Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine