Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatused
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2016 korraldus number 176
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. veebruar 2016

nr

176-k

Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“  § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 19 „Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 15. veebruarist 2016 muudatus, millega nimetada sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talituse kuus lastekaitse vanemspetsialisti töökohta (põhipalga vahemik 900-2100) ümber lastekaitse vanemspetsialisti ametikohtadeks (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 900-2100).

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär