Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 98. aastapäeva üritustega
Tallinna Linnavalitsus 03.02.2016 korraldus number 168
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. veebruar

2016 nr

168-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 98. aastapäeva üritustega

Liiklusseaduse  § 6 lg 4 ja § 72 lg-te 3 ja 4 , Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 "Teede ja tänavate sulgemise maks" § 5 lg 1 p 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" § 6 lg 2 ja § 16 lg 2 alusel ning tulenevalt Kaitseväe 13. jaanuari 2016 avaliku ürituse loa taotlusest nr ATT-1/518

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Kaitseväele (registrikood 70008641) Eesti Vabariigi 98. aastapäeva Kaitseväe paraadiproovi korraldamiseks Vabaduse väljakul 23. veebruaril 2016 ja Kaitseväe paraadi pidamiseks 24. veebruaril 2016 Päästeameti Põhja päästekeskuse, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel ja järgmise ajakavaga:

1.1 23. veebruaril 2016:

1.1.1 kell 12.00 kuni kell 24.00 ettevalmistustööd;

1.1.2 kell 21.00 kuni 24.00 paraadiproov;

1.2 24. veebruaril 2016:

1.2.1 kell 00.00 kuni kell 09.00 ettevalmistustööd;

1.2.2 kell 09.00 kuni kell 09.25 Vabadussõja võidusamba jalamile pärgade asetamise tseremoonia;

1.2.3 kell 12.00 kuni kell 13.30 Kaitseväe paraad;

1.2.4 kell 13.30 kuni kell 15.00 lahingutehnika näitus;

1.2.5 kell 15.00 kuni kell 18.00 koristustööd.

2. Keelata sõidukite peatumine ja parkimine (välja arvatud erilubadega):

2.1 Kaarli puiesteel (ka ümber Kaarli kiriku), Mere puiesteel, Viru tänaval, Vana turu tänaval,  Kuninga tänaval, Harju tänaval ja Vabaduse väljakul alates 23. veebruaril 2016 kella 18.00-st kuni 24. veebruari 2016 kella 14.00-ni;

2.2 Mere puiesteel Viru ringi poole suunduval sõidusuunal alates Kanuti tänavast kuni Viru ringini 23.veebruaril 2016 alates kella 18.00-st kuni 24.veebruaril 2016 kella 14.00-ni lahingutehnika rivistamiseks ja jalaväeüksuste transpordivahendite parkimiseks. Peaproovi ajal 23.veebruaril 2016 rivistub tehnika ajavahemikul kell 20.30-20.45 ning paraadi ajal 24.veebruaril  2016 ajavahemikul kella 11.00-st kella 11.30-ni;

2.3 Kiriku platsil 23.veebruaril 2016 kella 18.00-st kuni 24.veebruaril 2016 kella 13.00-ni.

3. Sulgeda liikluseks:

3.1 Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Mere puiestee alates Kanuti tn kuni Inseneri tn 23.veebruaril 2016 kella 20.30-st kella 24.00-ni;

3.2 Vabaduse väljak, Viru tänav, Vana-Turg, Kuninga tänav, Harju tänav, Pärnu maantee (Vabaduse väljakust kuni Viru väljakuni), Viru väljaku ringristmik Kaarli pst, Mere pst parempoolne tee äär alates Kanuti tn kuni Inseneri tn, Endla tn üks sõidurada vahemikus Suur-Ameerika tn kuni Tõnismägi tn, Komandandi tee, Roosikrantsi tänava Vabaduse väljaku poolne ots  23. veebruaril 2016 kella 20.30-st kuni kella 24.00-ni ja 24.veebruaril  2016 kella 08.00-st kella 14.00-ni;

3.3 Pärnu maantee  Vabaduse väljaku ja Viru väljaku vahel, Georg Otsa tänav, Viru tänav, Vana turg, Kuninga tänav, Harju tänav, Müürivahe tänav Harju tänava ja Suur-Karja tänava vahel, Vana-posti tn, Suur-Karja tänav Müürivahe tänava ja Pärnu maantee vahel paraadi liikumise ajaks vastavalt reguleerija märguannetele.

3.4 Komandandi tee alates 23.veebruaril 2016 kella 18.00-st kuni 24.veebruaril 2016 kella 14.00-ni.

4. Näha ette Vabaduse väljaku ja Kaarli puiestee sulgemise ajal üldliikluse ümbersuunamine:

4.1 Endla tänava kesklinna suunal mööda Suur-Ameerika tänavat ja Pärnu maanteed;

4.2 Estonia puiesteelt Mustamäe-Õismäe suunal mööda Pärnu maanteed ja Suur-Ameerika tänavat.

5. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

5.1 suunata 24. veebruaril 2016 kella 9.30-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 13.30-ni):

5.1.1 liinide nr 1 ja 3 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

5.1.2 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel mõlemal suunal paiknevates „Kosmos“ peatustes ja Estonia puiesteel mõlemal suunal paiknevates Vabaduse väljak peatustes;

5.1.3 liini nr 40 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ning linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Autobussiterminal, Narva maantee, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suur-Rannavärav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendavad peatused kesklinnast väljuval suunal Mere puiesteel paiknevas Mere puiestee peatuses ja mõlemal suunal paiknevates Balti jaam peatustes ning lõpp-peatuse Hobujaama tänaval autobusside seisuplatsi sissesõidu teel;

5.1.4 liinide nr 21 ja 21B autobussid Balti jaama suunal ümbersõidule Kaarli puiestee, Toompea tänav ja Kaarli puiestee, tehes ajutise peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

5.1.5 liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Suur-Ameerika tänav ja Endla tänav, tehes täiendava peatuse Pärnu maanteel paiknevas Vabaduse väljaku ja „Kosmos“ peatuses.

5.2 katkestada 24. veebruaril 2016 kella 12.15-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 13.30-ni) liinidel nr 3 ja 4 trammide liiklus mõlemal suunal Estonia puiestee ristmiku ja Viru väljaku vahelisel Pärnu maantee lõigul.

6. MRP Linna Liinide Aktsiaseltsil:

6.1       suunata 24. veebruaril 2016 kella 9.30-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 13.30-ni):

6.1.1    liinide nr 41 ja 41B autobussid Balti jaama suunal ümbersõidule Kaarli puiestee, Toompea tänava ja Kaarli puiestee, tehes ajutise peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

6.1.2    liini nr 41 ja 41B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee.

7. Tallinna Kommunaalametil tagada 24. veebruaril 2016 kella 10.00-ks:

7.1 ajutise autobussipeatuse ooteplatvormide lumest puhastamine 20 meetri pikkusel lõigul Endla tänaval kesklinna suunal vahetult enne Suur-Ameerika tänava ristmikku;

7.2 autobusside parkimiskohtade lumest puhastamine Falgi teel.

8. Vabastada Kaitsevägi paraadi ja peaproovi ajaks teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümbersuunamisega kaasnevatest kuludest.

9. Jätta ajutise liikluskorralduse ja konteinerhaljastuse ümberpaigutamise kulud Kaitseväe kanda.

10. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

11. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kaitseväele, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär