Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/3-100)

Tallinna Linnavalitsus 03.02.2016 korraldus number 162

Redaktsiooni kehtivus 03.02.2016 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 11, tähtaeg 19.01.2091

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.