Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 määrus number 5
jõustumine 01.03.2016

Redaktsiooni kehtivus 01.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  28. jaanuar 2016 nr 5

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkt 4 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ § 4 lõikes 1 asendada arv „1,60“ arvuga „2,00“ ja arv „0,80“ arvuga „1,00“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2016.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees