Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 mruse nr 29 "Tallinna histranspordis sidu eest tasumise kord ja sidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 mrus number 5 [RT IV, 10.02.2016, 2]
Justumine:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2016 - ... [RT IV, 10.02.2016, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 28. jaanuar 2016 nr 5

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 mruse nr 29 „Tallinna histranspordis sidu eest tasumise kord ja sidupiletite hinnad“ muutmine

Mrus kehtestatakse histranspordiseaduse 31 like 2 punkt 4 alusel.

1. Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 mruse nr 29 „Tallinna histranspordis sidu eest tasumise kord ja sidupiletite hinnad“ 4 likes 1 asendada arv „1,60“ arvuga „2,00“ ja arv „0,80“ arvuga „1,00“.

2. Mrus justub 1. mrtsil 2016.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees