Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 määrus number 2.
Ametite põhimääruste muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus Tvk m 32 11.12.2014 21.12.2014 RT IV, 18.12.2014, 4
2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimäärus Tvk m 44 22.08.2013 02.09.2013 RT IV, 30.08.2013, 1
3 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus Tvk m 36 13.06.2013 23.06.2013 RT IV, 20.06.2013, 3
4 Tallinna Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 37 13.06.2013 23.06.2013 RT IV, 20.06.2013, 4