Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 määrus number 1.
Tallinna põhimääruse ja teiste linnavolikogu määruste muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 31 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 18
2 Tallinna linnaosade halduskogude haldamise komisjoni töökord Tvk m 21 20.04.2006 01.05.2006 RT IV, 07.08.2013, 31
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996