Tallinna Linnavalitsus 20.01.2016 korraldus number 45.
Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise kord Tvk m 15 29.05.2014 13.06.2014 RT IV, 10.06.2014, 19