Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 määrus number 52.
Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise
tingimused ja kord" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord Tlv m 54 06.08.2008 11.08.2008 RT IV, 27.06.2013, 16