Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1886.
Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine