Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1868.
Kadaka tee maaüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine Tvk o 184 12.11.2015
2 Tallinna aadressitähiste nõuded Tlv m 31 09.04.2014 01.05.2014 RT IV, 25.04.2014, 4