Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1868.
Kadaka tee maaüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 1358 16.09.2015
2 Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 19 02.06.2011 12.06.2011 RT IV, 09.03.2013, 43