Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2014 nr 15
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.11.2015 korraldus number 1707
Redaktsiooni kehtivus:18.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. november

2015 nr

1707-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Kalaranna tänaval pärast Kalasadama tänava ristmikku paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Kalarand (lisa 1);

1.2 Kalaranna tänaval Vesilennuki tänavalt lähtuva tänavaharu ristmikul paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Lennusadam (lisa 2);

1.3 Kalaranna tänaval Peetri tänavat ületava nn Noblessneri viadukti piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Noblessneri (lisa 3);

1.4 Kalaranna tänaval Tööstuse tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Miinisadam (lisa 4);

1.5 Narva maanteel Kuristiku tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Oruvärava (lisa 5).

2. Muuta ühissõidukipeatuse senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1  Mustakivi tee 25 kõrval paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Mereakadeemia asendada nimega Kurina.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad