Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 12.11.2015 määrus number 22
jõustumine 21.11.2015

Redaktsiooni kehtivus 21.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. november 2015 nr 22

Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 6 ja 7 ning § 104 lõikega 1.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine lisaga 7 kinnitatud „Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Asukoht

Valitsus asub aadressil Kloostri tee 6, 11911 Tallinn.“.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees