Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
21.11.2015- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2015 määrus number 22 [RT IV, 18.11.2015, 16]
Jõustumine:21.11.2015
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2015 - ... [RT IV, 18.11.2015, 16]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. november 2015 nr 22

Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 6 ja 7 ning § 104 lõikega 1.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine lisaga 7 kinnitatud „Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Asukoht

Valitsus asub aadressil Kloostri tee 6, 11911 Tallinn.“.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees