Pärnu mnt 337 ja Pärnu mnt 337c maa tagastamine, endise kinnistu nr 30N osaline mittetagastamine ja tagastamata jääva osa eest kompensatsiooni määramine

Tallinna Linnavalitsus 11.11.2015 korraldus number 1659

Redaktsiooni kehtivus 11.11.2015 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 23.10.2090

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.