Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna tervisenõukogu koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2015 korraldus number 1606
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 20.12.2017 nr 2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. oktoober

2015 nr

1606-k

 

 

Tallinna tervisenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2013 määruse nr 13 „Tallinna tervisenõukogu põhimäärus“ § 3 lg 1 alusel

         

1. Kinnitada Tallinna tervisenõukogu koosseis alljärgnevalt:

esimees

Tõnis Mölder

Tallinna abilinnapea;
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

liikmed

Vadim Belobrovtsev - aseesimees

Tallinna abilinnapea;
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

 

Aini Härm

Tallinna Kultuuriameti juhataja;
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

 

Kaili Kukumägi

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja;
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

 

Age Tamm

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna tervisedenduse vanemspetsialist;
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

 

(Kehtetu - Rita Makarova

Tallinna Linnakantselei linnapea nõunik - Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

 

Ene Tomberg

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna tervisesektori juhtivspetsialist;

 

Kadri Hunt

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna tervisesektori peaspetsialist
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

2. Kutsuda liikmena nõukogu töös osalema:

(Kehtetu - Priit Ilver

Audentese Spordigümnaasiumi direktor - Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

(Kehtetu - Karin Pärnpuu

Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse liige - Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

(Kehtetu - Nele Kunder

Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist - Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

Kädi Lepp

Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid juhatuse esimees;

Andrus Lipand

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppetooli õppejõud-lektor;
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

Lagle Suurorg

Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla kvaliteediteenistuse juhataja;

Margus Viigimaa

Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kardioloogiakeskuse teadusjuht, professor.

Merike Martinson

Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees;
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

Tiina Saks

Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse liige
(Tlv k 20.12.2017 nr 2011)

   

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi  2013 korraldus nr 316-k  „Tallinna tervisenõukogu koosseisu kinnitamine“.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 2 nimetatud isikutele ning Kaili Kukumägile, Karmen Jollerile ja Raivo Vokile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

Taavi Aas

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes