Tallinna Linnavalitsus 16.09.2015 korraldus number 1358.
Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine