Tallinna Linnavalitsus 09.09.2015 korraldus number 1332.
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine Tlv k 1078 07.08.2013