Tallinna Linnavalitsus 09.09.2015 korraldus number 1332.
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord Tvk m 1 24.01.2013 01.07.2013 RT IV, 01.02.2013, 37