Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEB Tallinna maratoni ja Tallinna sügisjooksu läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2015 korraldus number 1214
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2015 nr

1214-k

Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEB Tallinna maratoni ja Tallinna sügisjooksu läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 4 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine § 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks § 5 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord§ 16 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" § 3 lg 1 p-ga 2 ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiürituste Korraldamise Klubi 6. mai 2015 taotlusest

1. Lubada Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi (registrikood 80140548) SEB Tallinna maratoni ja Tallinna sügisjooksu läbiviimiseks sulgeda liiklusele 13. septembril 2015 järgmised tänavad järgmistel aegadel:

1.1 Pärnu maantee Georg Otsa tänava ristmikust kuni Viru väljakuni, Viru väljak ja Narva maantee kella 00.30-st kuni kella 16.00-ni;

1.2 Pirita tee, Merivälja tee ja Ranna tee linna suubuval sõidusuunal alates Ranna tee parkimistaskust kuni Narva maanteeni ning Mähe-Kaasiku tee kella 7.00-st kuni 16.00-ni;

1.3 Ahtri tänava kaks sõidurada, Toompuiestee üks sõidurada ja Kaarli puiestee kella 5.00-st kuni 18.00-ni;

1.4 Pirita tee kergliiklustee, Filmi tänav,  Nafta tänav, Tuukri tänav, Rannamäe tee, Pikk tänav, Tolli tänav, Laboratooriumi tänav, Suurtüki tänav, Tornide väljaku ja Schnelli pargi kergliiklusteed kella 8.00-st kuni 16.00-ni.

2. Vabastada Mittetulundusühing Spordiürituste Korraldamise Klubi (registrikood 80140548) käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu ja käesoleva korralduse punktides 4, 5, 6 ja 7 nimetatud ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest.

3. Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi tagada:

3.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 ärajäävatesse ühistranspordi peatustesse vastava info paigutamine;

3.3 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

3.4 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 13. septembril 2015 alates kella 8.00-st kuni 16.00-ni:

4.1 teha liinide nr 16, 17 ja 23 bussidel linnast väljuval suunal paiknev Vabaduse väljak peatus Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

4.2 suunata liini nr 40 bussid ümbersõidule marsruudil Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

4.3  suunata liinide nr 1A, 8, 34A ja 38 bussid ümbersõidule marsruudil Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused V. Reimani tänaval Manee˛i peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 14, 15 ja 48 A. Laikmaa peatuses;

4.4 suunata liini nr 3 bussid ümbersõidule Kopli suunal marsruudil A. Lauteri tänav, Rävala puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Mere puiestee, Põhja puiestee, Soo tänav ja Veerenni tänava suunal Niine tänav, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Estonia puiestee, Teatri väljak, tehes täiendavad peatused mõlemal suunal Estonia puiesteel paiknevates trollibussiliinide nr 1, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatustes ja Toompuiesteel paiknevas Balti jaam peatustes;

4.5 suunata liini nr 5 bussid ümbersõidule Männiku suunal marsruudil Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Pärnu maantee ja Pirita suunal marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Männiku suunal Gonsiori tänaval bussiliinide nr 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses, Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja Pirita suunal Pärnu maanteel paiknevas bussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses, Estonia puiesteel Estonia peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 14, 15 ja 48 A. Laikmaa peatuses;

4.6 suunata liinide nr 18 ja 36 bussid ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses, linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja liini nr 36 bussidel kesklinna suunal Pärnu maanteel paiknevas bussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses, Estonia puiesteel Estonia peatuses;

4.7  suunata liini nr 15 bussid ümbersõidule marsruudil Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses;

4.8 suunata liinide nr 19, 29, 35, 44 ja 51 bussid ümbersõidule marsruudil Narva maantee, V. Reimani, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, tehes täiendava peatuse V. Reimani tänaval Manee˛i peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 2, 18 ja 40 A. Laikmaa peatuses;

4.9 pikendada kesklinna suunal liini nr 50 busside marsruuti Majaka tänavale, Lubja tänavale, Tartu maanteele, Rävala puiesteele, Gonsiori tänavale, Pronksi tänavale, Tartu maanteele, Lasnamäe tänavale, Majaka tänavale ja Majaka põik tänavale, tehes täiendavad peatused pikendatud marsruudile jäävates peatustes ja täiendava ajutise peatuse linnast väljuval suunal Majaka tänaval enne Majaka põik tänava ristmikku ning lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide 3, 20 ja 20A Kunstiakadeemia peatuses;

4.10 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele bussiliinidele nr 1A, 3, 8, 15, 18, 19, 34A, 29, 35, 38, 40, 44 ja 51 vabad sõidugraafikud ja teha seisuajad linna äärsetes lõpp-peatustes;

4.11 teha bussiliinidele nr 1A, 5, 8, 19, 34A, 29, 35, 38, 44, 51 ja 60 Narva maanteele kesklinna suunal paiknevad J. Poska ja F. R. Kreutzwaldi peatused ning bussiliinidel nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 Pirita teel kesklinna suunal paiknevad Maarjamäe ja Lauluväljak peatused tee keskel peatuste asukohtades.

5. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 13. septembril 2015 katkestada kõikidel trammiliinidel liiklus alates kella 7.40-st kuni 16.00-ni.

6.  Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 13. septembril 2015 alates kella 8.00-st kuni 16.00-ni:

6.1  suunata liini nr 20 bussid ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

6.2  suunata liini nr 2 bussid ümbersõidule marsruudil Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee tehes peatuse Gonsiori tänaval enne trammiteed paiknevas bussiliinide nr 3, 20, 20A, 31, 53 ja 56 Kunstiakadeemia peatuses;

6.3 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele bussiliinidele vabad sõidugraafikud.

7. Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 13. septembril 2015 alates kella 7.00-st kuni 16.00-ni suunata liini nr 49 busside liiklus Merivälja teel ja Ranna teel alates Ranna tee parkimistaskust kesklinna liiklussuunalt linnast väljuvale liiklussuunale, tehes ajutised peatused teede eraldusribadel.

8. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär