Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Hooldekodu tee 21-24)

Tallinna Linnavalitsus 12.08.2015 korraldus number 1164

Redaktsiooni kehtivus 12.08.2015 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 11, tähtaeg 30.07.2090

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.