Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 05.08.2015 korraldus number 1130

Redaktsiooni kehtivus 05.08.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. august

2015 nr

1130-k

Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametist vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ülesannetes abilinnapea Kalle Klandorfi ettepanekust

1. Vabastada Marko Lõhmus Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametikohalt.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Marko Lõhmusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär