Tallinna Linnavalitsus 05.08.2015 korraldus number 1129.
Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametist vabastamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996