Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2015 korraldus number 1117
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2015 nr

1117-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt Osaühingu Jolos 9. juuni 2015 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Osaühingule Jolos (registrikood 11646604) festivali „Original Block Party“ korraldamiseks 24. juulil 2015 kella 22.00-st kuni 25. juulil 2015 kella 6.00-ni Telliskivi 60a F-hoone Mustas saalis, 25. juulil 2015 kella 12.00-st kuni 22.00-ni Telliskivi 60a hoovialal ja kella 22.00-st kuni 26. juulil 2015 kella 6.00-ni F-hoone Mustas saalis ning 26. juulil 2015 kella 12.00-st kuni 15.00-ni Telliskivi 60a hoovialal Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Osaühingule Jolos.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär