Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 "Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2015 määrus number 23 [RT IV, 30.06.2015, 15]
Jõustumine:03.07.2015
Redaktsiooni kehtivus:03.07.2015 - ... [RT IV, 30.06.2015, 15]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                 19. juuni 2015 nr 23

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 „Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus” muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruses nr 83 „Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskus viib oma ülesandeid ellu struktuuriüksuste tegevuse kaudu.”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 61 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär