Kevade tn 2 // Paldiski mnt 3a maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 17.06.2015 korraldus number 978

Redaktsiooni kehtivus 17.06.2015 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 02.06.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.