Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2015 korraldus number 1025
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. juuni

2015 nr

1025-k

Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 59 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja projekti vormid (lisad 1-11).

2. Linna ametiasutustel esitada oma haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga ning ameti tegevusvaldkonna investeeringute kava linna finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2015 korralduse lisas 1 kehtestatud korras ja lisades 2 - 11 toodud vormidel.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1 - Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimused
Lisad 2 - 6
Lisa 5 - Välisrahastusega projekti infokaart
Lisad 6 - 9
Lisa 10 - TOOTE PÜSIANDMED
Lisa 10 - vorm 9b
Lisa 11 - Ameti haldusala 2016. aasta eelarve projekti seletuskiri