Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon 2015. aasta heakorrakuu tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2015 istungi protokoll number 29/60
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2015 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

17. juuni 2015 nr 29

Päevakorrapunkt 60

Informatsioon 2015. aasta heakorrakuu tulemuste kohta

O t s u s t a t i:

võtta teadmiseks seletuskirjas esitatud informatsioon Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsuste 15. aprillist 15. maini 2015 Tallinnas läbiviidud heakorrakuu tulemuste kohta.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon 2015. aasta heakorrakuu tulemuste kohta“ juurde

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni 15. aprillist 15. maini 2015 Tallinnas toimunud heakorrakuu tulemuste kohta.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punkti 5 kohaselt on Tallinna linna kui omavalitsusüksuse ülesanne korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lõike 1 kohaselt korraldavad heakorratöid Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosavalitsused oma pädevuse järgi.

1. Tallinna Keskkonnaamet korraldas koostöös Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsustega 15. aprillist 15. maini 2015 Tallinnas heakorrakuu. Selle aasta heakorrakuu tunnuslause oli „Lööme linna läikima!“. Heakorrakuud koordineeris Tallinna Keskkonnaamet. Linnaosade valitsustega koostöös korraldati talguid ning muid kampaaniaga seotud üritusi. Linnaosade valitsuste tegevused heakorrakuul on esitatud istungi protokolli päevakorrapunkti lisas.

2. Tallinna Keskkonnaamet koostas linnaelanikele eesti-, vene- ja inglisekeelse infovoldiku „Heakorra ABC“, kuhu on koondatud teave linna heakorra kohta. Voldikust saab teada, kuidas korrastada koduümbrust, antakse näpunäiteid linna haljasalade, mänguväljakute, koerteväljakute, kalmistute ja muude linna rajatiste kasutamisvõimaluste ning hooldamise kohta jms. Muu hulgas leiab voldikust teavet, kuhu pöörduda, kui on küsimusi linna heakorra kohta. Eestikeelseid voldikuid trükiti 1200, venekeelseid 730 ja inglisekeelseid 300 eksemplari.

3. Tallinna Keskkonnaamet tellis kampaania raames heakorrakuu logoga riidest kotte, mida jagati tänutäheks talgutel osalejatele.

4. Tallinna Keskkonnaamet tellis heakorrakuu kampaania raames Läänemere väljakutse logoga rinnamärke, mida jagati mereäärsetel aladel toimunud talgutel osalejatele.

5. Linnaosades toimusid heakorrateemalised (jäätmed, lemmikloomad, haljastus, mänguväljakud) infotunnid, kus infot ning infomaterjale jagasid Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid. Infotundidel osales kokku ligi 300 inimest.

6. Korraldati heakorrakuu teavituskampaania, mille kogumaksumus oli 11686,48 eurot.

7. Heakorrakuu kampaania avati 15. aprillil Tallinna Kommunaalameti korraldatud tänavapesu aktsiooniga Rannamäe teel.

8. Heakorrakuu avatalgud toimusid Stroomi rannaalal Põhja-Tallinnas, millest võttis osa ca 500 vabatahtlikku, kes kogusid pargi- ja aiajäätmeid 85 m3 ehk ca 15 tonni ning põõsaste ümbert koguti ja rannaalale viidi tagasi 120 tonni liiva. Talgutel osales palju aktiivseid linnaelanikke, sealhulgas kooliõpilasi, pensionäre, Tallinna Keskkonnaameti ja linnaosade valitsuste töötajaid jt. Heakorrakuu avatalgud toimusid koostöös Helsingi linnaga, kes korraldas talgud samal ajal Vanhankaupunginkoskis  ja Kuninkaankartanonsaaril, kus osales ca 150 inimest. Tallinna ja Helsingi vahel loodi Skype vahendusel videosild, kus mõlema linna esindajad tervitasid talgulisi ja kuulutasid talgud avatuks. Talgud Tallinnas ja Helsingis viidi läbi Läänemere initsiatiivi toetuseks. Avatalgutel teavitati inimesi jäätmete liigiti kogumisest ning kohal olid organisatsioonid nagu MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pandipakend ja MTÜ Eesti Pakendiringlus. Osalejate vahel loositi välja Balloon Tallinn (Lennulaev OÜ) sõit10-le, Park Inn by Radisson Meriton Tallinn spaa külastusi ja palju muud. Talgutel osalejad said tänutäheks heakorrakuu logoga riidekoti ning Läänemere väljakutse logoga rinnamärgi. Päeva juhtis Venno Loosaar ning esines Koit Toome & Band.

9. Heakorrakuul korrastati haljasalasid, likvideeriti ebaseaduslikult ladestatud jäätmeid, korrastati mänguväljakuid ja eemaldati grafitid.

10. Tallinna Keskkonnaameti tellimusel istutati linnaosade peenardele kokku 325 põõsast, 35 roosi, 330 jugapuud, 11 pihlakat, 3 amuuri toomingat, 3 serbia kuuske, 31 iluõunapuud ja 64 ilukirsipuud. Lisaks istutati peenardele 23 809 kevadlille (võõrasemad, meelespead, pärdiklilled ja kirikakrad).

11. Heakorrakuul toimus linnas kokku ligi 120 talgut, millel osales kokku ligi 4000 vabatahtlikku. Koristustöödele kaasati linnaosade elanikke, mittetulundusühinguid, korteriühistuid, õpilasi, noorteorganisatsioone, pensionäre, ettevõtteid jt.

12. Heakorrakuu jooksul on ajavahemikus 15. aprillist 15. maini 2015 üle antud 753,34 tonni jäätmeid.

Jäätmekogused linnaosade kaupa on järgmised:

· Haabersti

69,66 tonni

· Kesklinn

125,06 tonni

· Kristiine

77,4 tonni

· Lasnamäe

102,78 tonni

· Mustamäe

78,9 tonni

· Nõmme

48,54 tonni

· Pirita

106 tonni

· Põhja-Tallinn

145 tonni

13. 25.-26.04 ja 02.-03.05 viis Ragn-Sells AS Tallinna Keskkonnaameti tellimusel läbi ohtlike jäätmete kogumisringid linnaosades.

Ragn-Sells AS ja Tallinna Keskkonnaameti andmetel koguti heakorrakuu ajal ohtlikke

jäätmeid Tallinnas järgmiselt:

· Patareid ja akud

703 kg

· Luminestsentslambid

286 kg

· Ravimid

643 kg

· Värvid ja liimid

5640 kg

· Lahustid

65 kg

· Õli ja rasv

1040 kg

· Reostunud pakendid

2620 kg

· Elavhõbe

42 g

· Õlifilter ja kalts

80 kg

· Elektri- ja elektroonika jäätmed

7570 kg

· Kemikaalid

130 kg

Kokku

18,77 tonni

14. Alljärgnevalt on loetletud põhilised heakorrakuu tegevused linnaosades:

· ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine;

· puuokste lõikamine, kujundus- ja sanitaarraietööd, võsaraie, magistraalteede äärte ja kraavide puhastamine;

· haljasalade, parkmetsade ja parkide korrastamine ja lehtede riisumine;

15. Tallinna Kommunaalameti tegevus heakorrakuu jooksul:

· 15. aprillil tähistati kevadkoristustööde lõpetamist ja heakorrakuu alustamist Tallinna peatänavaid hõlmava tänavapesupäevaga. Kohtuti Helsingi Ehitusametiga kommunaalmajandusalaste kogemuste arendamise eesmärgil.

· koguti linna teedelt, tänavatelt, jalgrattateedelt, kõnniteedelt, parklatest ja ühissõidukite peatuste ootealadelt kokku 8731 tonni talvist puistematerjali;

· koristati teemaa haljasaladelt 667 tonni olmejäätmeid;

· kevadkoristuse jooksul teostati tänavate survepesu, milleks kulus 13918 m3 vett;

· puhastati grafitist A. H. Tammsaare tee, Tondi tn  ja Tondiraba jalakäijate tunnelid ning Rocca-al Mare promenaadi silla tugitalad.

· ühissõidukite ootealadel korrastati prügikaste ja pinke.

· viidi koostöös Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja PPA Põhja prefektuuri esindajatega läbi 11 kontrollreidi heakorra kontrollimiseks ehitusobjektidel ja nende ümbruses. Kokku käidi 36 ehitusobjektil. Suuremad puudused tuvastati alljärgnevatel objektidel: Lastekodu 23 // Tartu mnt 52 äripindadega korterelamu ehitus - ehitaja Merko Ehitus Eesti AS, kus objekti väljasõit oli liivane, ning Staadioni tn 4 korterelamu ehitus - ehitaja AS YIT Ehitus ja Põhja pst 5 korterelamu ehitus- ehitaja OÜ Kopter Ehitus, kus osaliselt oli olmeprügi ladustamata ja tellingud olid vastu objekti piirdeaedu ladustatud. Parema heakorraga paistsid silma Kai tn 1 ärihoone ehitus - ehitaja AS YIT Ehitus, Veerenni tn 24 büroohoone ehitustööd- ehitaja Nordecon AS ja Laulupeo tn 2 büroo- ja eluhoone ehitustööd - ehitaja OÜ Nordlin Ehitus.

16. Tallinna Transpordiameti tegevus heakorrakuul linna hallatavate ootepaviljonide (kokku 189 tk) korrastamiseks:

  • ühistranspordi peatustes ootepaviljonide lõhutud klaasseinte asendamine uutega - 39 tk;
  • ootepaviljonide seinte ja konstruktsioonide värvimistööd sh grafiti eemaldamine -562 m2;
  • ootekodade istepinkide (2 tk), tugikonstruktsioonide  korrastus- ja hooldustööd (66 m2), klaasseinte pesu ja kiviseinte survepesu - kokku 147 h;
  • suitsetamist keelavate kleebiste uuendamine ootekodades.

17. Heakorrakuul käivitas Tallinna Keskkonnaamet pilootprojekti, kuhu olid kaasatud 3 kooli erinevatest linnaosadest. Igast koolist osales üks klass, kes viidi jäätmejaama, et näidata õpilastele, kuidas ja miks peab jäätmeid liigiti koguma. Pärast jäätmejaama külastust korraldas iga klass Euroopa koristuspäeval talgud, kus põhirõhk oli jäätmete liigiti kogumisel. Kokku osales projektis 64 õpilast 6.-8. klassist. Pilootprojekt oli edukas ning järgmisel heakorrakuul on eesmärk kaasata igast linnaosast vähemalt 1 kool. Projekt viidi läbi koostöös linnaosade valitsuste ning MTÜ-ga Keskkonnateenused.

18. Euroopa koristuspäeva raames toimus heakorrakuu aktsioon „Lööme aknad läikima keskkonnasõbralike vahenditega“, kus viidi läbi akende näidispesu keskkonnasõbralike aknapuhastusvahenditega. Aktsiooni eesmärk oli näidata ökopuhastusvahendite kasutamise võimalikkust ja nende eeliseid ning juhtida tähelepanu sellele, et naturaalsed pesuvahendid ei reosta loodust. Akende pesu teostas linnavalitsuse hooldustööde lepingupartner, kes kasutas rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnasõbraliku Earth Friendly Products kaubamärgi aknapuhastusvahendit.

19. Heakorrakuu lõpetamine toimus koos Tallinna päeva tähistamise ja renoveeritud Politseiaia avamisega reedel, 15. mail. Tänati linnaosade parimaid talgulisi, toimus tõukoerte etteaste koertejalutusväljakul, koolinoorte teatejooks ning Triin Niitoja & John4 kontsert.

20. Ülevaade Tallinna heakorrakuust esitati ühenduse EUROCITIES keskkonnafoorumis Brüsselis, kus tunnustati Tallinna tegevusi elanikkonna kaasamisel linna keskkonna hoidmisel ja keskkonnateadlikkuse suurendamisel. Tallinna kogemusi soovitati rakendada paremate praktikate näitena.

21. Heakorrakuu tegevust ja selle teemasid kajastati kogu kampaania vältel tasuta mitmetes eesti- ja venekeelsetes meediakanalites, sealhulgas ka Vabaduse väljaku ekraanil, Tallinna TV uudistesaadetes, KUKU raadio „Linnatunnis“, venekeelses Raadio-4s, linnaosade ajalehtedes, heakorrakuu veebilehel www.tallinn.ee/heakorrakuu eesti ja vene keeles ning heakorra infovoldikus „Heakorra ABC“.

22. Raepressi vahendusel ilmus 26 pressiteadet eesti ja vene keeles.

23. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid 24 aastat tagasi. Tallinna Linnavalitsus kuulutas 3. aprilli 1991 määrusega nr 79 aprillikuu heakorrakuuks. Hiljem kujunes välja traditsioon lõpetada heakorrakuu tegevused Tallinna päevaks.

24. Järgmisel aastal tähistatakse Tallinna heakorrakuu 25. aastapäeva ning eesmärk on kaasata uusi sihtrühme ning suurendada kampaania teavitust. Samuti on plaanis lisaks Helsingile teha koostööd teiste Läänemere-äärsete riikide pealinnadega (Riia, St. Peterburg).

Tänu heakorrakuu raames tehtud töödele ja korraldatud üritustele on linn puhtam ja linnaelanike keskkonnateadlikkus suurenenud.

Koostaja: Kerda Kaur, 6 164 077, Tallinna Keskkonnaamet 08.06.2015

Relo Ligi

Tallinna Keskkonnaameti juhataja asendaja


Tallinna Linnavalitsuse

istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon 2015. aasta heakorrakuu tulemuste kohta“

seletuskirja

LISA

Linnaosade valitsuste tegevused heakorrakuul 2015

1. Põhja-Tallinn

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

18.04.2015

Talgud- Stroomi rannapargi koristustalgud

ca 500 inimest: linnaosa koolid, Tallinna Looduskaitse Selts, Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, Jehhoova tunnistajad, Tallinna linna ametnikud

500

1

0

24.04.2015

Talgud- Karjamaa pargi koristamine

28 inimest, Ristiku Põhikool, Põhja-Tallinna Valitsus ja mõned KÜ liikmed

28

1

0

28.04.2015

Talgud- Kopli pargi koristamine

Kokku 32 inimest: Kopli Noortekeskus, Tallinna Kunstigümnaasium, Põhja-Tallinna Valitsus.

32

1

0

02.05.2015

Talgud- Süsta pargi koristustalgud

Kokku 17 inimest: Kaitseväe sõdurid ja Põhja-Tallinna Valitsuse töötajad

17

1

0

02.05.2015

Talgud- Kase pargi koristustalgud

45 inimest, AS Fujitsu juhtimisel

45

1

0

02.05.2015

Talgud- Kopli liinide mereääre koristustalgud

40 inimest Eesti Meremuuseumi juhtimisel

40

0

0

02.05.2015

Talgud- Paljasaare tee 40 mereääre koristus

lohesurfarid

12

0

0

aprill, mai

Ebaseaduslike prügilate likvideerimine

Jaaksoni Linnahooldus OÜ

 

 

 

19. nädal

Kaera kõrgepingeliinide aluse koristus

Seebo Team OÜ

 

 

 

aprill, mai

Jäätmete ladustamine

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

 

 

 

aprill

Merimetsa metsa oksahunnikute koristus

Jaaksoni Linnahooldus OÜ

 

 

 

18. nädal

Kopli liinide koristus jäätmetest

Kalrem OÜ

 

 

 

aprill

Linnaosa teede, kõrvaltänavate koristus ja sisekvartali teede puhastus talvistest jääkidest

Tänavapuhastuse AS, Jaaksoni Linnahoolduse OÜ

 

 

 

mai

Haljasalade suurpuhastus 171 000 m2

Jaaksoni Linnahooldus OÜ

 

 

 

mai

Lillede istutamine linnaosa vaasidesse ja peenardesse

Mustamäe Haljastus OÜ

 

 

 

20.05.2015

Lasteaedadega lillede istutamine

Põhja-Tallinna Valitsus ja linnaosa lasteaiad

 

 

 

 

Grafiti eemaldamine Sõle 40 ja Madala 3

Nordic Transport Chemicals OÜ

 

 

 

Kokku

674

5

0

2. Haabersti

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

22.04.2015

Prügi likvideerimine Sõudebaasi tee, Vana-Rannamõisa tee

OÜ Ekovir

 

2

 

24.04.2015

Raudteetammi (Ehitajate - Tuuliku) äärsete alade koristus

LOV, KÜ esindajad, ÜKT

34

2

 

2.05.2015

Veskimetsa elanike laupäevak

 

26

 

 

2.05.2015

Lions Klubi laupäevak Veerises

MTÜ Tallinn Rocca al Mare Lions Klubi liikmed

9

 

 

2.05.2015

Mirta kortermajade laupäevak

 

12

 

 

2.05.2015

Astangu KÜ-de laupäevak

 

21

 

 

2.05.2015

Kaeravälja laupäevak

 

8

 

 

3.05.2015

Kakumäe elanike laupäevak

 

31

 

 

6.05.2015

Kakumäe teeäärne prügikoristus

OÜ Ekovir

 

 

 

6.05.2015

Harku järve Paldiski mnt prügi likvideerimine

OÜ Ekovir, Sandese Haldusteenuste OÜ

 

2

 

7.05.2015

Astangu 21 elanike laupäevak

 

26

 

 

13.05.2015

Autorehvide äravedu

OÜ Ekovir

 

 

 

14.05.2015

Astangu tänavaäärne prügikoristus

OÜ Ekovir, AS Mustamäe Haljastus

 

 

 

 

LOV poolt Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse viidud

 

 

 

 

Kokku

167

6

0

3. Kesklinn

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

30.04.2015

Kesklinna talgud

Tallinna Sadam AS

50

 

 

9.05.2015

Aegna talgud

talgulised

50

 

 

8.05.2015

Gustav Adolfi Gümnaasiumi talgud

kooliõpilased

32

 

 

13.05.2015

Tänavapuhastuse AS

töölised

 

 

 

Heakorra-kuu

Võsa raied, koristused jne

N&V OÜ, töölised

 

 

 

Heakorra-kuu

Linnaosa koristus, reformimata riigimaad, muud talgud

 

7

2

5

Kokku

139

2

5

4. Kristiine

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

11.03.2015

Teabepäev korteriühistutele

OÜ Igavere Puukooli esindaja Pille-Riin Villem

48

0

0

18.04.2015

Löwenruh pargis sangleppade raie

AS Mustamäe Haljastus

2

1

1

25.04.2015

Muinasjutu Lasteaia talgud

Taimar Org, Toomas Häidkind,
Anu Sügis

57

2

1

25.04.2016

Lepatriinu Lasteaia talgud

Taimar Org, Toomas Häidkind,
Anu Sügis

68

2

2

28.04.2015

Kristiine Lasteaia talgud

Taimar Org, Toomas Häidkind,
Anu Sügis

43

2

2

28.04.2015

Löwenruh parki invamänguväljaku
paigaldamine

OÜ Atix Riigikogu liikmed Lauri Laasi, Vladimir Velmann

5

0

0

29.04.2015

4 treeningpunkti paigaldamine  sisehoovidesse (Kuldnoka 12a, Tedre 77a, Tedre 81a, Sõstra 1a kinnistutele)

OÜ Kite Riigikogu liikmed Lauri Laasi, Vladimir Velmann

5

0

0

21.04.2015

Kevadlillede istutus 8 vaasi (koos
järgneva hooldusega)

AS Mustamäe Haljastus

5

1

1

02.05.2015 kuni
12.05.2015

Aiajäätmete vedu elanikelt

AS Eesti Keskkonnateenused

273

0

2

11.05.2015
kuni 13.05.2015

Vanapaberi, vanade raamatute vedu
elanikelt

Taimar Org, Anu Sügis, Tiit Tammvee

11

1

1

07.04.2015
kuni 30.04.2015

Charlottentali pargi koristamine
Liimi tn poolt

Taimar Org, Toomas Häidkind,
Anu Sügis

35

2

2

30.04.2015

Talgud Charlottentali pargis

Taimar Org, Toomas Häidkind,
Anu Sügis

29

2

2

02.05.2015

Tildri tn talgud

Taimar Org, Toomas Häidkind,
Anu Sügis Tildri tn elanikud

27

2

1

07.05.2015

Löwenruh parki vanast seedermännist
istepingi tegemine

AS Mustamäe Haljastus

2

1

0

15.04.2015 kuni
15.05.2015

Ebaseaduslike prügilate likvideerimine
Kristiine linnaosast

AS Mustamäe Haljastus

5

2

5

08.05.2015

Talgud Löwenruh pargis

Linnaosa elanikud, linnaosavalitsuse
töötajad

73

2

5

09.05.2015

Seebi 36 korteriühistu talgud

Linnaosa elanikud, Taimar Org

63

0

0

15.04.2015 kuni
15.05.2015

Töövahendid heakorrakuu talgulistele

Linnaosa elanikud, lasteaiad, koolid

250

2

5

15.05.2015

Uued aadressitähised Mooni tänavale

Linnaosa elanikud

34

0

0

17.05.2015

Kristiine kevadlaat

Linnaosa elanikud, linnaosavalitsuse
töötajad

550

2

1

22.05.2015

Löwenruh pargis Lõvi kuju taastamine

LC Tallinn Kristiine MTÜ, Taimar Org

35

0

1

Kokku

1620

24

31

5. Lasnamäe

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

17.apr

Ebaseadusliku prügila likvideerimine Betooni tn

Keskkonnahoolduse OÜ

5

2

 

17.apr

Linnamäe tee 11 ja 25 vahelise maa-ala korrastus (prügi koristus, puuokste lõikus)

Keskkonnahoolduse OÜ

18

 

2

18.apr

Abivahendid Lasnamäe talgute läbiviimiseks

Keskkonnahoolduse OÜ

163

 

 

21.apr

Ebaseadusliku prügila likvideerimine Paevälja asum

Keskkonnahoolduse OÜ

2

1

1

apr.15

Kinnaste ja prügikottide ost talgute läbiviimiseks

Bauhof Group AS

 

 

 

apr.15

Siltide paigaldus- prügi mahapanek keelatud

AS Signaal TM

 

 

 

mai.15

Prügi ladustamine

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

 

 

 

Kokku

188

3

3

6. Mustamäe

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

8. aprill

Heakorratalgud 32. Keskkooli ümbruses

1 töödejuhataja, koolilapsed ja õpetajad

74

 

1

01.aprill - 20.aprill

Lepistiku ja Parditiigi pargi koristus

Töötud, sots. töökohad, ühiskondlikule kasulikule tööle suunatud

6

2

1

20. - 24. aprill

Lepistiku pargi tellitud koristus

AS Mustamäe Haljastus

7

 

 

aprill

Lepistiku lasteaia talgud

Lasteaialapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.

36

 

 

28. aprill

Kiikhobu lasteaia talgud (Tammsaare tee 95)

Lasteaialapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.

52

 

 

mai esimene nädal

Tallinna Arte Gümnaasium

Koolilapsed ja töötajad

64

 

 

2. mai - 03.mai

Heakorratalgud Sütiste pargis

"Teeme Ära" talgulised

15

 

 

2. mai

Heakorratalgud Sõpruse pst 202, 204, 206, 208 hoov

Sõpruse pst 202, 204, 206, 208 majade elanikud

40

 

 

2. mai

J. Sütiste tee 45 maja ümbritseval linna maal

J. Sütiste tee 45, 43 ja 39 majade elanikud

11

 

 

02.mai

Mustamäe tee 169

KÜ Harmot (Mustamäe tee 169 elanikud)

23

 

 

8.mai

Heakorratalgud Männipargis. Lisaks talgutele toimus pargis asuvas "Mõtiskluste aias" uute nimeliste pinkide avamine, talgulistele jagati suppi ning toimus kontsert

Mustamäe LOV-i töötajad ja linnaosa elanikud

120

3

2

5.mai

Kadaka Lasteaia talgud

Lasteaialapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.

34

 

 

5.mai

Männikäbi Lasteaia talgud

Lasteaialapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.

27

 

 

15.aprill - 30.aprill

Mustamäe avalikud haljasalad ja pargid

Linnamaal talgud korraldanud ühistud. Töötud, sots. töökohad, ühiskondlikule kasulikule tööle suunatud

110

3

6

01.mai-15.mai

Mustamäe avalikud haljasalad ja pargid

Linnamaal talgud korraldanud ühistud. Töötud, sots. töökohad, ühiskondlikule kasulikule tööle suunatud

85

3

8

mai esimene nädal

Pargipinkide remont

Koik & Ko OÜ

2

 

 

aprill mai

Sügavkogumis-mahutite tühjendused

Ekovir OÜ

1

 

 

 

Talgulistele vajalike töövahendite ost. Igale soovi avaldanud korteriühistule eraldati 20 prügikotti talgute läbiviimiseks ning laenutasime töövahendeid.

Bauhof Group AS

 

 

 

Kokku

707

11

18

7. Nõmme

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

8.04.2015

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi koristuspäev

Tallinna Pääsküla Gümnaasium

100

2

 

18.04.2015

Raku asumi koristustalgud

Raku asumi elanikud

19

 

 

20.04.2015

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koristamine

MTÜ Nõmme spordiklubi

18

 

 

24.04.2015

Raku järve koristuspäev

 

7

2

1

25.04.2015

Underi ja Tuglase muuseumi aia koristustalgud

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinna teadlaste maja MTÜ

31

 

 

25.04.2015

Glehni rahula koristuspäev

Nõmme Heakorra Selts

13

 

 

26.04.2015

Pääsküla rabaserva korrastamine

Võidu tn, Nelgi tn ja Kraavi tn elanikud

21

 

 

27.04.2015

Glehni pargi koristuspäev

Gustav Adolfi Gümnaasium, Nõmme Spordikeskus

25

 

 

28.04.2015

Vabadussõjas langenute haudade korrastamine

Nõmme Heakorra Selts, Kaitseliidu Nõmme malev

15

 

 

2.05.2015

Ilmarise parkmetsa koristuspäev

Vanemuise tn 69a KÜ

6

 

 

2.05.2015

Kivimäe põhikooli talgud

Kivimäe Põhikool

100

 

 

2.05.2015

Koertesõprade treeningplatsi talgud Valdeku parkmetsas

 

9

 

 

2.05.2015

Ilvese tn talgud

Ilvese tn 42 KÜ

12

 

 

2.05.2015

Liiva asumiseltsi talgud

Liiva asumiselts

10

 

 

2.05.2015

Pärnu mnt elamurajooni talgupäev

Pärnu mnt 453d korteriühistu

18

 

 

2.05.2015

Kivimäe jaama ümbruse korrastamine

Nõmme Vanameeste Klubi

16

 

 

2.05.2015

Männiku puhtaks

Nõmme laste päevakeskus

25

 

 

2.05.2015

Raudtee-äärsed talgud

Tammede pst elanikud

13

 

 

2.05.2015

Sõbra tn spordikeskuse taguse koristuspäev

 

12

 

 

4.05.2015

Võidupargi koristamine

Männiku noortekeskus

25

 

 

7.05.2015

Pääsküla gümnaasiumi 7. klassi talgud

Tallinna Pääsküla Gümnaasium

21

 

 

8.05.2015

Pääsküla noortekeskuse talgud

Pääsküla noortekeskus

17

 

 

8.05.2015

Hirve tn koristuspäev

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, kohalikud elanikud

22

2

 

9.05.2015

Talgud piiri tänaval

MTÜ Loov Nõmme

32

 

 

9.05.2015

Nõmme Linnaosa talgupäev Värsi garaa˛ide alal (Euroopa koristuspäev)

 

18

 

 

14.05.2015

Nõmme raudteejaama ümbruse korrastamine

Nõmme loodusmaja MTÜ

28

 

 

Kokku

633

6

1

8. Pirita

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Osavõtjad

Kokku

sotsiaal-töötajad

töötud

mai

Prügivedu, rehvide vedu ja raiejääkide vedu

WT Haldus OÜ

11

 

2

aprill

Mugula, Oblika kännud ja võsa

WT Haldus OÜ

7

 

2

mai

Mullavedu haljastamiseks

Watercom OÜ

4

 

2

aprill

Segaolmejäätmete vedu

WT Haldus OÜ

12

 

2

aprill

Võsa raie Lillepi pargis

WT Haldus OÜ

9

 

2

mai

Prügikonteinerite tellimine (6 tk)

Prügiekspert OÜ

10

 

2

mai

Kinnaste ja prügikottide ost talgute ja koristuse läbiviimiseks

Bauhof Group AS

 

 

 

aprill

Prügi ladustamine

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

 

 

 

mai

Prügi ladustamine

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

 

 

 

Kokku

53

0

12

Relo Ligi

Tallinna Keskkonnaameti juhataja asendaja