Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liitumine rahvusvahelise linnaliikuvuse ja transpordipoliitika võrgustikuga IMPACTS
Tallinna Linnavolikogu 14.05.2015 otsus number 83
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

14. mai 2015 nr 83

Liitumine rahvusvahelise linnaliikuvuse ja transpordipoliitika võrgustikuga IMPACTS

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 13 lg-te 2 ja 3 ning Tallinna põhimääruse § 78 lg 2 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Liituda rahvusvahelise linnaliikuvuse ja transpordipoliitika võrgustikuga IMPACTS.

2. Määrata Tallinna Linnakantselei esindama Tallinna linna rahvusvahelises linnaliikuvuse ja transpordipoliitika võrgustikus IMPACTS.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees