Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 701.
Püü tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmäärus Tvk m 21 06.09.2012 01.11.2012 RT IV, 09.03.2013, 42