Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 699.
Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded Tlv m 52 31.10.2012 05.11.2012 RT IV, 16.04.2013, 36
2 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001