Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime muutmine, tänavanimede leviala muutmine ja tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2015 korraldus number 647
Redaktsiooni kehtivus:07.10.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 07.10.2015 nr 1471

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. aprill

2015 nr

647-k

 

 

Tänavanime muutmine, tänavanimede leviala muutmine ja tänavanimede määramine Pirita linnaosas

 

 

 

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1, 2 ja 3, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3, § 111 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

         

1. Muuta Pirita linnaosas Kose asumis paikneva Abaja põigu nimi Tammetõru tänavaks lisatud skeemi kohaselt.
(Tlv k 07.10.2015 nr 1471)

2. Muuta Pirita linnaosas Kose asumis paiknevate järgmiste tänavanimede leviala lisatud skeemi kohaselt:

2.1 Hiie tänav;

2.2 Abaja tänav;

2.3 Purde tänav.

3. Määrata Pirita linnaosas Kose asumis lisatud skeemi kohaselt järgmised tänavanimed:

3.1 Hiiepuu tänav;

3.2 Jussikalda tänav.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 14. veebruari 1958 otsuse nr 47 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 1 „Rajatud tänavatele antavad nimetused“ c-osa punkt 8, millega määrati Abaja põigu nimi.

5. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada Abaja põigu siltide eemaldamine ning uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Hiie tänava, Abaja tänava, Purde tänava, Koolme tänava, Hiiepuu tänava ja Jussikalda tänava skeem
Lisa - Tammetõru tänava skeem