Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 määrus number 18.
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine