Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 määrus number 18.
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Tlv m 109 27.12.2006 01.01.2007